SEC trì hoãn quyết định đối với quỹ ETF Ethereum giao ngay của BlackRock cho đến tháng 3

Tuan Thach
| 3 min read

Ethereum

Nguồn: DALL·E

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ quyết đã định trì hoãn việc phê duyệt đơn đăng ký quỹ ETH Ethereum giao ngay của BlackRock cho đến tháng 3.

Theo thông tin mới nhất từ SEC, quyết định mới đối với thời hạn phê duyệt quỹ ETF Ethereum giao ngay của BlackRock sẽ thiết lập hạn cuối vào ngày tháng 3 năm 2024. Sau đó, cơ quan này sẽ chấp thuận, không chấp thuận hoặc tiến hành các thủ tục để xác định việc thay đổi các quy tắc được đề xuất có nên được phê duyệt hay không.

SEC đã ghi rõ: “Mục 19(b)(2) của Đạo luật 4 quy định trong vòng 45 ngày công bố thông báo về việc nộp đơn cho thay đổi quy tắc được đề xuất. Hoặc trong khoảng thời gian dài hơn lên đến 90 ngày khi mà Ủy ban này có thể chỉ định nếu thời gian lâu hơn như vậy là phù hợp.”

SEC cũng nêu: “Ủy ban thấy nhận thấy việc chỉ định một khoảng thời gian dài hơn là điều hoàn toàn phù hợp trong việc thực hiện các hành động đối với thay đổi quy tắc được đề xuất để đủ thời gian xem xét thay đổi quy tắc được đề xuất và các vấn đề phát sinh trong trường hợp này.”

Dự kiến sẽ có nhiều trì hoãn trong quyết định dành cho quỹ ETF Ethereum giao ngay


Phản hồi lại thông báo trì hoãn này, nhà phân tích ETF tại Bloomberg Intelligence đã tuyên bố quyết định trì hoãn này hoàn toàn nằm trong dự tính.

Seyffart cho biết: “Sự trì hoãn ETF Ethereum giao ngay sẽ thỉnh thoảng diễn ra trong một vài tháng tới và ngày quan trọng kế tiếp sẽ là ngày 23 tháng 5.”

ETF Ethereum giao ngày của Fidelity cũng bị SEC trì hoãn. Vào ngày 18 tháng 1, Ủy ban này đã thông báo việc trì hoãn đơn của hãng này và dời thời hạn ra quyết định cho đến ngày 5 tháng 3.

Seyffart đã bình luận đối với đơn đăng ký của Fidelity: “Hoàn toàn đúng như dự kiến”.

Goldman Sachs lạc quan đối với việc chấp thuận quỹ ETF Ethereum


Mathew McDermott – Người đứng đầu toàn cầu của Goldman Sachs về các tài sản kỹ thuật số đã thể hiện sự lạc quan của ông ta về khả năng phê duyệt quỹ ETF Ethereum trong những tháng sắp tới.

Trong một phỏng vấn với CNBC gần đây, McDermott đã nhấn mạnh yếu tố quan trọng trong việc xác định sự chấp thuận này: “Một câu hỏi lớn đương nhiên được đặt ra tập trung vào việc nó có được nhìn nhận là chứng khoán hay không”. McDermott phát biểu thêm:” Tôi nghĩ rằng điều đó cuối cùng cũng sẽ được xác định và việc liệu có nó được phê duyệt hay không.”

McDermott cũng lưu ý về tính hiệu quả chi phí trong việc đầu tư Bitcoin thông qua các quỹ ETF so với khi đầu tư tiền điện tử trực tiếp.

McDermott cho biết: “Việc các tổ chức lớn và được quản lý có khả năng phát hành các quỹ ETF Bitcoin chính là một bản tuyên bố mạnh mẽ đối với thị trường.”