Chính Sách Bảo Mật

Thông tin cá nhân nào được thu thập

Trong các trường hợp sử dụng thông thường, CryptoNews (sau đây gọi là Trang web) không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người dùng. Tuy nhiên, có một số trường hợp CryptoNews có thể cần địa chỉ email của khách truy cập cho việc triển khai các dịch vụ của chúng tôi được hiệu quả nhất (ví dụ như Bản tin, Gửi câu chuyện hay Biểu mẫu liên hệ…). Trong những trường hợp như vậy, yêu cầu cung cấp địa chỉ email sẽ được nêu cụ thể rõ ràng và được thông báo cho khách truy cập. Sau khi được thu thập, những email này sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là các dịch vụ, chức năng mà khách truy cập mong muốn chúng tôi cung cấp cho họ. Ngoài ra, chúng tôi cam kết các địa chỉ email sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các kết nối liên quan đến Trang web của chúng tôi để duy trì thông tin về bạn. Cookie là một tài liệu văn bản rất nhỏ, thường bao gồm một mã định danh ẩn danh độc nhất. Dành cho ai chưa biết thì hiểu đơn giản hơn thì Cookie là các tệp được trang web người dùng truy cập tạo ra. Nó giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với Cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của người dùng. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên (Session Cookie) cũng như cookie liên tục (Persistent Cookie). Cookie liên tục sẽ vẫn còn được lưu trên ổ cứng của bạn kể cả sau khi bạn đóng trình duyệt. Cookie liên tục có thể được trình duyệt của bạn sử dụng tiếp trong những lần truy cập tiếp theo vào Trang web. Cookie liên tục có thể được xóa hoàn toàn bằng cách làm theo chỉ dẫn trên trình duyệt web của bạn. Còn Cookie phiên là tạm thời và sẽ bị xóa hoàn toàn sau khi bạn đóng trình duyệt. Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phép sử dụng cookie phiên hoặc cookie liên tục. Sau đó, Trang web của chúng tôi sẽ gửi cookie tới trình duyệt của bạn nếu tùy chọn trình duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn sẽ chỉ cho phép Trang web của chúng tôi truy cập các cookie mà nó đã gửi cho bạn chứ không phải các cookie do các trang web khác chưa được bạn phê duyệt gửi cho bạn. Nhiều trình duyệt web cho phép tùy chỉnh cài đặt để thông báo cho bạn khi cookie được gửi cho bạn và cho bạn cơ hội từ chối cookie đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, việc từ chối cookie có thể ngăn cản bạn sử dụng hoặc tác động tiêu cực đến việc hiển thị hoặc chức năng, trải nghiệm tổng thể của Trang web của chúng tôi hoặc các khu vực hoặc tính năng nhất định trên Trang web của chúng tôi.

Máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu về địa chỉ Giao thức Internet của bạn khi bạn ghé thăm Trang web của chúng tôi. Khi bạn yêu cầu quyền truy cập các trang từ Trang web của chúng tôi (hiểu đơn giản là bạn đọc các bài viết, bài phân tích đánh giá… trên Trang web của chúng tôi), máy chủ của chúng tôi có thể ghi lại Địa chỉ IP và đôi khi là tên miền của bạn. Máy chủ của chúng tôi cũng có thể ghi lại trang đã giới thiệu bạn đến với chúng tôi (ví dụ như trang web khác có đường dẫn đến Trang web của chúng tôi hoặc các công cụ tìm kiếm như Google, Bing…); các trang bạn truy cập trên Trang web của chúng tôi; trang web bạn truy cập sau Trang web này; thông tin khác về loại trình duyệt web, máy tính, nền tảng, các phần mềm liên quan và tùy chọn cài đặt bạn đang sử dụng; bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào bạn đã nhập trên Trang web này hoặc trang web giới thiệu; và hoạt động sử dụng web khác cũng như dữ liệu được ghi lại bởi máy chủ web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn cũng có thể được sử dụng cho mục đích kiểm duyệt, nhằm mục đích duy nhất là hạn chế việc tạo nhiều tài khoản và ngăn chặn các hành vi SPAM.