Giá và vốn hóa thị trường tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo không cần tồn tại ở dạng vật chất để có giá trị. Ngày nay, tiền điện tử đã trở nên cực kỳ phổ biến nhờ hệ thống trao đổi phi tập trung ngang hàng, khuyến khích mọi người tìm hiểu và cập nhật tin mới nhất về crypto.

Vốn Hóa Thị Trường Giá Khối Lượng 24h Nguồn Cung Lưu Thông Thay Đổi 24h Thay Đổi 7 days
1 Bitcoin Bitcoin ( BTC) $ 1,001,236,539,950 $ 50,991 $ 39,792,963,584 19635712.00000000 BTC -1.76 % -1.7326 %
2 Ethereum Ethereum ( ETH) $ 354,010,561,504 $ 2,946 $ 14,946,911,232 120158442.00000000 ETH -2.3971 % 5.6646 %
3 Tether Tether ( USDT) $ 97,842,308,656 $ 1 $ 97,048,682,496 97843287089.00000000 USDT 0.0325 % -0.017 %
4 Binance Coin Binance Coin ( BNB) $ 56,251,093,575 $ 376 $ 2,532,131,072 149543439.00000000 BNB -2.0249 % 5.4517 %
5 Solana Solana ( SOL) $ 44,585,855,666 $ 101 $ 4,064,364,032 440960805.00000000 SOL -3.7047 % -7.7056 %
6 XRP XRP ( XRP) $ 29,462,680,185 $ 1 $ 2,053,628,160 54558598490.00000000 XRP -2.0578 % -4.4753 %
7 USD Coin USD Coin ( USDC) $ 28,048,256,409 $ 1 $ 3,756,394,752 28051061515.00000000 USDC 0 % -0.0242 %
7 Lido Staked Ether Lido Staked Ether ( STETH) $ 0 $ 1,886 $ 1,063,133 0.00000000 STETH -1.63 % -5.04 %
8 Cardano Cardano ( ADA) $ 19,916,892,753 $ 1 $ 858,943,104 33820262543.00000000 ADA -1.8604 % -0.57 %
9 Avalanche Avalanche ( AVAX) $ 13,699,223,289 $ 36 $ 862,631,936 377167758.00000000 AVAX -3.4822 % -9.4501 %
10 TRON TRON ( TRX) $ 12,813,486,005 $ 0 $ 506,718,720 92345222419.00000000 TRX -0.9293 % 5.0253 %
11 Dogecoin Dogecoin ( DOGE) $ 12,178,307,409 $ 0 $ 889,154,176 143194596384.00000000 DOGE -0.1807 % -0.2921 %
12 Polygon Polygon ( MATIC) $ 5,452,092,175 $ 1 $ 880,997,632 8006803852.00000000 MATIC -3.05 % -5.69 %
12 Chainlink Chainlink ( LINK) $ 10,629,562,377 $ 18 $ 1,000,094,848 587099970.00000000 LINK -2.4452 % -6.6989 %
13 Polygon Polygon ( MATIC) $ 7,963,024,236 $ 1 $ 1,990,859,648 8006803852.00000000 MATIC 0.1667 % 7.0065 %
14 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin ( WBTC) $ 7,871,949,011 $ 50,120 $ 36,417,760 157062.00000000 WBTC -2.456 % -2.3861 %
14 Polkadot Polkadot ( DOT) $ 7,011,293,893 $ 7 $ 981,024,000 987579314.00000000 DOT 5.67 % 26.75 %
15 Polkadot Polkadot ( DOT) $ 7,484,740,561 $ 8 $ 608,465,216 987579314.00000000 DOT -0.442 % -0.5495 %
16 Toncoin Toncoin ( TON) $ 7,131,161,643 $ 2 $ 34,296,092 3467321118.00000000 TON -1.0222 % -7.2739 %
17 Uniswap Uniswap ( UNI) $ 6,575,570,773 $ 11 $ 4,287,248,128 598187016.00000000 UNI 46.4239 % 48.0905 %
18 Internet Computer Internet Computer ( ICP) $ 5,721,951,757 $ 12 $ 241,926,048 459373134.00000000 ICP -4.3891 % -4.5681 %
19 Shiba Inu Shiba Inu ( SHIB) $ 5,630,504,998 $ 0 $ 165,748,352 589289732858420.00000000 SHIB -1.3507 % -2.1499 %
20 Multi-Collateral Dai Multi-Collateral Dai ( DAI) $ 5,342,250,496 $ 1 $ 67,662,352 5347888596.00000000 DAI -0.0901 % -0.1494 %
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash ( BCH) $ 5,213,426,849 $ 265 $ 422,335,328 19649981.00000000 BCH 0.4419 % -3.3072 %
22 Litecoin Litecoin ( LTC) $ 5,103,674,225 $ 69 $ 525,288,704 74238069.00000000 LTC -0.6862 % -1.7167 %