Thượng viện bang Virginia thông qua dự luật Blockchain để thúc đẩy sự chấp nhận tiền điện tử

Tuan Thach
| 3 min read

Bang Virginia

Bang Virginia của Hoa Kỳ nơi đang tìm kiếm cách bảo vệ quyền lợi tiền điện tử của công dân bang mình, đang tiến một bước gần hơn để tạo ra một nhóm nghiên cứu để đi sâu vào việc mở rộng tiền điện điện tử.

Vào hôm thứ 2, Thượng viện bang Virginia đã thông qua dự luật tạo nhóm nghiên cứu để nghiên cứu blockchain và tiền điện tử. Tuyên bố này được ra mắt như một dự luật Thượng Viện vào ngày 5 tháng 2.

Dự luật thượng viện số 399 hiện tại là một bản sửa đổi bổ sung phiên bản đầu tiên của dự luật được giới thiệu vào tháng 1. Sự ban hành dự luật này nhận được ủng hộ lớn từ hạ viên của bang với 97 phiếu ủng hộ của các thành viên.

Thêm vào đó, Dự luật Thượng Viện được đề xuất bởi thượng nghị sĩ Saddam Azlan Salim để miễn trừ giấy phép chuyển tiền đối với những người khai thác tiền điện tử. Qua đó nó góp phần tạo nên môi trường thuận lợi hơn cho những người khai thác tiền điện tử và các doanh nghiệp crypto.

Dự luật Thượng viện này chỉ rõ: nhóm đặc nhiệm này “sẽ gồm 5 thành viên của hạ viện được chỉ định bởi Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ trong 14 đại biểu.”

Cũng sẽ có 5 thành viên của Thượng viên được chỉ định bởi Ủy ban Quy tắc và Quản lý Thượng viện Hoa Kỳ, 2 thành viên công dân là những người trong ngành công nghệ và một thành viên công dân không có quyền lập pháp đại diện cho chính quyền địa phương được chỉ định bởi cơ quan này.

Dự luật chỉ rõ: “Nhóm nghiên cứu này sẽ hoàn thành cuộc họp vào ngày 1 tháng 11 năm 2024”

“Cơ quan này sẽ trình Thống Đốc và Đại hội đồng một bảng tóm tắt chung và một báo cáo của nhóm nghiên cứu bao gồm những đề xuất và phát hiện trước ngày đầu tiên của phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng.”

Sự thúc đẩy việc ủng hộ tiền điện tử của Virginia


Tuy nhiên, nó đã phân bổ số tiền $17.192 USD cho Ủy Ban Tiền điện tử và chứng khoán trong năm 2025 và 2026. Tiểu bang của chính quyền chung của Ủy ban phân bổ ngân sách và tài chính Thượng viện Virginia đã phân bổ hơn $23,6 triệu USD cho các cơ quan lập pháp khác nhau.

Hơn nữa, các cảnh và nhân viên bang ở quận Fairfax của Virginia đang mong chờ để nghỉ hưu với lợi nhuận từ Bitcoin. Điều này theo sau thông báo của công ty quản lý tài sản kỹ thuật Morgan Creek Digital về một quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử $40 triệu USD mới.