Binance Coin
Binance Coin
BNB

Binance Coin

Vốn Hóa Thị Trường Khối Lượng 24h Nguồn Cung Lưu Thông Nguồn Cung Tối Đa
$84,890,133,418 $321917312000 149534045.00000000 BNB 149534045.00000000 BNB