Ưu đãi từ CryptoNews Việt Nam
Giao dịch Spot Bitcoin ETF chiếm 5% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên Robinhood: CFO
Trong báo cáo thu nhập quý gần đây, Robinhood đã thống kê rằng khoảng 5% trong tổng các giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của họ đến từ các quỹ giao dịch Spot ETF Bitcoin mới đi vào hoạt động gần đây. Nghĩa là, 95% còn lại vẫn phụ thuộc vào các giao dịch giao ngay được thực hiện trực tiếp...

Tất Cả Tin Tức